HugoNET – Outsourcing Informačných Technológií


Naša firma pôsobí na trhu od roku 1998. Projektuje, rieši, a spravuje informačné systémy pre malé a stredné firmy na Windows Server platforme.

Ponúkame kompletné riešenia firemných sietí, prepojenie pobočiek pomocou VPN tunelov, vzdialené pripojenie do siete pre pracovníkov mimo pracoviska.

Ponúkame kompletné vnútropodnikové intranetové riešenia, intranetový informačný systém vyrobený na mieru.

Ponúkame e-mailové riešenia na platforme MS Exchange server ale i jednoduchšie riešenia pre malé firmy.

Kompletné telefónne riešenia s pobočkovými ústredňami či už klasická alebo IP telefónia.


Martin Hučko, HugoNET, Hlavná 13/51, Šaľa, 92701, +421 903 272 834,
IČO: 35368519, IČ pre DPH: SK1042063517

HugoNET (c) 1998-2017 - info@hugonet.sk