Načítavam...

IT audit

 

Pred tým ako sa môže spustiť správa je potrebné vykonať audit aktuálneho stavu jestvujúcej IT infraštruktúry aby sa infraštruktúra mohla štandardizovať a vyladiť podľa aktuálnych možností najnovších IT technológií. Či už efektivita, optimalizácia alebo bezpečnosť s prihliadnutím na smernicu o ochrane osobných údajov GDPR ktorá prichádza do platnosti 25.5.2018 a týka sa aj vás!

Návrh IT infraštruktúry

 

Kompletný návrh IT Infraštruktúry podľa zadefinovaných potrieb zákazníka podporenú skúsenosťami IT špecialistu.

 

Pasívna infraštruktúra

 

Zhotovenie a testy kompletnej elektrickej a štruktúrovanej kabeláže.

 

Aktívna infraštruktúra

 

Pripojenie na overeného poskytovateľa internetu, inštalácie smerovačov, switchov, wifi prístupových bodov, serverov, záložných dátových NAS zariadení, pracovných staníc, sieťových tlačiarní atď.

 

Virtualizácia

 

Šetrí náklady na hardwarové vybavenie tým že na prevádzku niekoľkých plnohodnotných serverov vám stačí jeden fyzický hardwarový server. Virtualizujeme na platforme Microsoft Hyper-V.

 

Pravidelná správa IT infraštruktúry (IT Outsourcing)

 

Po nasadení a konečných testoch novej alebo inovovanej IT infraštruktúry je potrebná periodická kontrola týchto zariadení. Sú to živé zariadenia ktoré treba kontrolovať a odstraňovať možné chyby ešte v zárodku aby neprišlo k reťazovej reakcii a výpadku systému. Taktiež je potrebná pravidelná kontrola a distribúcia funkčných a bezpečnostných záplat systému a antivírového riešenia.

 

Šifrovanie - Ochrana dát a osobných údajov základ pre GDPR

 

Prečo treba začať brať ochranu údajov vážne? Ak podnikáte v EÚ, nové všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) sa s veľkou pravdepodobnosťou týka aj vás. Do platnosti síce vstúpi až v máji 2018, avšak vzhľadom na jeho komplexnosť a vysoké pokuty za nesplnenie požiadaviek, je včasná príprava na tento dátum veľmi dôležitá. Jednou z ciest ako splniť nové požiadavky je aj šifrovanie dát. Ak chcete zistiť, ako vám môže pri príprave na GDPR šifrovanie pomôcť, ste na správnom mieste.

Viac informácií k smernici EU o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) nájdete na Úrad na ochranu osobných údajov - Nariadenie GDPR alebo Súlad s GDPR a šifrovanie ESET